V r. 2018 BUDE MÁLO KUŘAT

06.02.2018 19:52

Podle informací z líhně bude letos větší poptávka po kuřatech a násadových vejcích, než může Gyron poskytnout.

Po zkušenostech z předešlých let, kdy jsem vždy několikrát navyšoval objednávky do líhně, jsem pro letošní sezonu objednával kuřata již v prosinci 2017.

Objednal jsem o mnoho kuřat více, než jsem měl objednávek. 

Objednaný limit kuřat, především na trase č.1 v prvním rozvozovém termínu, je ze 3/4 naplněn. 

Proto s objednávkou neváhejte. 

Jakmile se limity naplní, uzavřu příjem objednávek.

Kontakt

Roman Krejčí Korespondenční adresa:
Velký Luh 118, 351 34
Tel.č.: 725 811 660 drubeznaprodej@seznam.cz